Δήμος Καλαμαριάς: εικαστική έκθεση ενάντια στην έμφυλη βία