60 εκδηλώσεις με 3500 καλλιτέχνες το 2022 από το Κέντρο Πολιτισμού της ΠΚΜ