6ο Φεστιβάλ Κωμωδίας από το Κέντρο Πολιτισμού της ΠΚΜ