Εγκαινιάστηκε το νέο «επώνυμο» πιάνο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας