Η “Γωνιά Επιστημών” μπαίνει στα νηπιαγωγεία της Καλαμαριάς