Πορεία διαμαρτυρίας από καλλιτέχνες, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης