Έκθεση «15 Μικρά portfolios» στη Μονή Λαζαριστών από την Φωτογραφική Λέσχη “Όψεις”