Αφιέρωμα «Αιών εν Ιωνία Θράκη και Πόντω», στη στάση Σύνταγμα του Μετρό της Αθήνας