Πα.Μακ.:Εκδήλωση για τον εορτασμό των Τριών Ιεραρχών