“Μονοπάτια και Στόχοι”: Προσφορά 24 αναπηρικών αμαξιδίων