Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης: Το πρόγραμμα συναυλιών Ιανουαρίου – Ιουνίου