ΝΟΗΣΙΣ: Εργαστήρι χαρταετού για παιδιά από Γ΄ Δημοτικού μέχρι Α΄ Γυμνασίου