Σύλλογος “Οι Φίλοι της Νέας Παραλίας”: Η Νέα Παραλία έχει απαξιωθεί