Δήμος Θεσσαλονίκης: Αλλάζει όψη η οδός Κρήτης – Αναβαθμίζεται το πράσινο με 250 νέες δενδροφυτεύσεις