Ολοκληρώθηκε η έκθεση «Εις την Πόλιν» του Δήμου Καλαμαριάς