Στην Ευρωπαϊκή Αποστολή για τις «100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις» ο δήμος Θέρμης