“Μυστική αγάπη”, από την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης