Συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης