55.413 επισκέπτες στη Zootechnia – Πόλος έλξης για τον αγροτοκτηνοτροφικό κλάδο