Βαλκανικά Ηχοχρώματα στη Νάουσα – Αποκριά 2023 – Το Πρόγραμμα