Ενημερωτική Ημερίδα «Παιδικός Καρκίνος- Σύγχρονες Τάσεις & Προοπτικές»