6ος Διαγωνισμός ποιήματος & πεζόμορφου ποιητικού στοχασμού από τον ΣΠΕΚ