Ο δήμος Θέρμης τίμησε τη μνήμη και το έργο του Χρήστου Θωμάρεϊ