Έκθεση: “Νικόλαος Μαστερόπουλος. Πορεία από το κάλλος στην πνευματικότητα”