Δήμος Θεσσαλονίκης: Συνεδρίες επαγγελματικού προσανατολισμού για ευπαθείς πολίτες