Φιλολογική ημερίδα τιμής στον ακαδημαϊκό Χριστόφορο Χαραλαμπάκη