Τιμητική Εκδήλωση για 41 Ομότιμους Καθηγητές του ΑΠΘ