Νέα Γενική Διευθύντρια στον Δήμο Θεσσαλονίκης – Κρίσεις διευθυντικών στελεχών