Συγκέντρωση φαρμάκων και υγειονομικού υλικού για τα κοινωνικά φαρμακεία του Δήμου Θεσσαλονίκης