«Το βιβλίο με χάρτες και ένα σημείωμα φωτίζει την ιστορία των συνόρων»: Μια νέα Έκθεση της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης ΑΠΘ