Εγκαίνια έκθεσης: Νικόλαος Μαστερόπουλος. Πορεία από το κάλλος στην πνευματικότητα