Εγκρίθηκαν οι μελέτες για τον φωτισμό ανάδειξης των αρχαιοτήτων στον Σταθμό “Βενιζέλου”