Τριήμερη κατάληψη στις σκηνές της Μονής Λαζαριστών και της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών