Στην Κύπρο ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης για την ορκωμοσία του νέου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας