ΦΝΘ: Ανακοίνωση μιας νέας πρωτοβουλίας από Θεσσαλονίκη-Ελευσίνα