Δυναμική παρουσία της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και του Perrotis College στην 13η Agrothessaly