“Ενώνουμε Ανθρώπους, Δημιουργούμε Πολιτισμό”, στο Βασιλικό Θέατρο