Έρχεται με ανανεωμένη δυναμική η «FRESKON» από τις 23 έως τις 25 Απριλίου