“Για την Άλκη Ζέη” – 7ος Διαγωνισμός Ποίησης / Πεζόμορφου Στοχασμού