Δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας στον Δήμο Χαλκηδόνος