Εγκαίνια Γραφείου Συνηγόρου του Πολίτη στη Θεσσαλονίκη