“Ιστορική Βιβλιοθήκη 1821” από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών