Καλαμαριά: Φωτίζεται και το τελευταίο τμήμα της οδού Σουρμένων