Ο Δήμος Θεσσαλονίκης βράβευσε τον Άγγελο Τσιαμούρα