«Κύκλος Ομιλιών για Ψυχολογική Ενδυνάμωση” με τη Νέλη Βυζαντιάδου στη Θέρμη