Συναυλίες του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών