Ο Βασίλης Πρατσινάκης εμφανίζεται στην Αετοράχη live bar