«Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ: Μισός Αιώνας Εξελικτικής Βιολογίας»