Θ. Καράογλου: “Η σχέση των δυο φύλων δεν είναι ούτε συγκρουσιακή, ούτε ανταγωνιστική”