Επιστρέφονται από σήμερα πινακίδες, άδειες οδήγησης και κυκλοφορίας λόγω Πάσχα